Den bedste start

Vi er en ganske almindelig familie, mand, kone og 2 drenge på 2 og 4 år. Vi er begge uddannet pædagoger.

Før vi fik børn, var vi af den overbevisning, at jo mindre børn er, jo mere genkendelige og trygge rammer har de brug for. Da vores første barn blev født og i tiden efter, ændrede vi ikke holdning til dette. Vi kunne se, hvad det gjorde ved ham, at befinde sig i larm fra mange mennesker (børn som voksne) – han blev ked af det, eller lagde sig til at sove.

Vores overvejelser omkring vuggestue kontra dagpleje var mange, men der var ingen argumenter, der var så tungtvejende som;

-          Det er den samme omsorgsvoksen, som møder vores barn, og har med barnet at gøre hver dag.

-          Vores barn ville være i et miljø, som er roligere og mindre stressfyldt.

-          Der ville være mere tid til vores barn, der kunne sikre udvikling og evt. lettere få øje på fejludvikling.

-          Det familiære, der er mulighed for, der kan opstå i en dynamik, hvor vores barn befinder sig i et privat hjem, med alt hvad det rummer og tilbyder.

Vi har igennem snart 4 år benyttet os af 2 dagplejere i vores lokalmiljø. Vi er ikke i tvivl om, at de begge har og har haft stor indflydelse på vores drenges udvikling. Dette både socialt, motorisk og menneskeligt. Havde det ikke været for vores dagpleje-MØDRE og deres tilbud, er vi overbevist om, at vores drenge ikke var kommet så roligt, sikkert, glade og udviklede igennem deres 3 første leveår. Vi er snart parat til at sende barn nummer 2 i børnehave. Nu er han, udviklingsmæssigt, klar til at rammerne bliver mere uforudsigelige, mindre genkendelighed i hverdagen, mere larm, mere kaos – det bliver hårdt, men han har fået den bedst mulige forberedelse hos hans dagplejer.

Med venlig hilsen

Martin og Louise