Familie tilbud

Familie tilbud

Se Film om Flerfamilie her:  Næstved Dagpleje - Flerfamiletilbud (Youtube)


Flerfamiliegruppetilbud.

Er I som forældre i en situation, der bliver anstrengt. Dvs. hvor de daglige udfordringer i hverdagen for eksempel: barnets søvn, spisning, opdragelse, konflikter mv. skaber vanskeligheder - måske endda konflikter. Vores erfaring er, at der let kan opstå usikkerhed eller uenighed imellem jer forældre. Det slider på parforholdet, og er en utilfredsstilende situation for alle parter - forældre og børn. Det er en almindelig og ikke umulig situation - der kan selvfølgelig, gøres noget ved det. Vi påvirkes, og påvirker hinanden i familien.

 

Vi har stor erfaring for, at det er hjælpsomt at deltage i et tilbud hvor flere familier deltager, hvor man kan dele og anvende hinandens gode erfaringer.

 

Målet med familietilbuddet er at få:

  • -  Redskaber og metoder til hjælp i hverdagen

  • -  Øget trivsel og udvikling for barnet (og forældrene)

  • -  Råd og sparring med andre forældre

 

Der vil således være fokus på Jer og Jeres barns samvær. Det kan give plads og rum for erfaringer, udvikling og eventuelle positive forandringer. 

 

Vi er fem konsulenter i dagplejen, som alle er uddannede i pædagogisk  flerfamiliearbejde og heraf er flere uddannede i Marte Meo metoden - tryk på link.

Legestuetilbud 2

Legestuegruppen igang med planlægning

 

Dagplejen tilbyder:

Legestue for børn der ikke er startet i Næstved kommunes dagtilbud.

Legestuen henvender sig til forældre på barsel, som ser værdien i at mødes med ligestillede, til aktiviteter og drøftelser om stort og småt. Der deltager to pædagoger fra Dagplejen. Legestuetilbuddet er åbent hver anden fredag i lige uger - i øjeblikket i vores Legestue/ PLUS tilbud i Markblomsten på Kildemarksvej

Legestuetilbud 1