Fælles læringssyn

Fælles læringssyn

Et fælles læringssyn, der skal danne baggrund for ledere og medarbejderes arbejde med børns læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Et fælles læringssyn skal ligeledes være udgangspunkt for fælles udviklingstiltag mellem de forskellige faggrupper på børneområdet.

Et fælles læringssyn handler om kendskab til og viden om, hvordan børn lærer, og om de professionelles tilgang til børns læring. 

Læs mere her: Fælles læringssyn