Lukkedage i Dagplejen i 2019

Lukkedage i Dagplejen

 

Lukkedage og lukkeuger i Dagplejen 2019

Næstved Dagpleje har i 2019 lukket på følgende tidspunkter:

Påske
Lukket de 3 dage før Påske, dvs. den 15.+16.+17. april 2019.

Hvis der er behov for at få sit barn passet i denne periode, skal der ringes til Dagplejekontoret på tlf. 55887070 senest den 1. marts 2019.

Kr. Himmelfart
Lukket dagen efter Kr. Himmelfart – fredag den 31. maj 2019.

Hvis der er behov for at få sit barn passet i denne periode, skal der ringes til Dagplejekontoret på tlf. 55887070 senest den 5. april 2019.

Grundlovsdag
Dagplejen har lukket og der tilbydes ikke pasning, da det kun er ½ dag.

Sommerferie
Næstved Kommune har besluttet, at alle institutioner samt Dagplejen har lukket i ugerne 29+30+31.

Hvis der er behov for at få sit barn passet i denne periode, skal der ringes til Dagplejekontoret på tlf. 55887070 senest den 22. februar 2019.

Forældre til børn, der starter efter denne dato, kan ringe til Dagplejekontoret og meddele, hvis der er behov for pasning i lukkeugerne 29+30+31. Dette må gerne ske så hurtigt som muligt efter indskrivning/opstart.

Jul
Tirsdag den 24. december har Dagplejen lukket og der tilbydes ikke pasning.

Dagplejen har lukket i dagene mellem jul og nytår, dvs. den 27.+30.+31. december 2019. Hvis der er behov for at få sit barn passet i denne periode, skal der ringes til Dagplejekontoret på tlf. 55887070 senest den 4. november 2019.

---oooOooo---

Der orienteres omkring lukkedagene i Dagplejen på nemBørn. Når man har behov for at få sit barn passet i disse perioder, bliver gæsteplaceringen sendt via opslag på nemBørn ca. 14 dage før afvikling. For de 3 lukkeuger i juli/august lægges opslag ud 3-4 uger før første lukkeuge.

Når Dagplejen holder ferielukket gælder, at hvis der skulle opstå et akut behov for børn, som ikke allerede er tilmeldt pasningsordningen, kan Dagplejen kontaktes på tlf. 21676939.

---oooOooo---

Mødetider for børn der er indmeldt på 32 eller 43 timer i forbindelse med helligdage

I forbindelse med helligdage gælder følgende:

For dagplejebarnet gælder det, at barnets planlagte timeforbrug for den pågældende helligdag fratrækkes det antal timer, barnet normalt er i dagpleje. Således kan dagplejebarnet ikke overføre timerne fra helligdagen til ugens resterende åbningstid. Der skal tages hensyn til dagplejebarnets individuelle planlægning for forskellige uger.

I den udstrækning det er muligt for dagplejeren anbefales det, at dialogen med forældrene omkring arbejdstiden foregår i en åben og anerkendende atmosfære, hvor eventuelle forespørgsler imødekommes i den udstrækning, det tilgodeser såvel dagplejebarnets behov og dagplejerens arbejdstids planlægning i forhold til øvrigt indskrevne børn. 

Seneste artikler