Kvalitetssikring og Tilsyn

Tilsyn med kvaliteten og vejledning i det daglige arbejde

Alle dagplejere i Næstved kommune modtager regelmæssige tilsyn i form af vejledning. Vejledningen har til formål, at udvikle både faglige, strukturelle og menneskelige kvalifikationer hos dagplejerne, således at de kan yde deres bedste ift. børnene. Vejledningen har indbygget en undersøgelsesopgave ved at kontrollere at alle regler og retningslinjer der er indeholdt i arbejdet med dagpasning bliver overholdt.

 

Dagplejen har organiseret tilsynet i to retninger. Den daglige vejledning, hvor hver dagplejer modtager minimum seks vejledninger årligt, som har til formål at udvikle den daglige praksis. Derudover er der minimum et kvalitetstilsyn årligt. Det er en kvalitetssikring, der gennemgår de fysiske og det faglige indhold, hos den enkelte dagplejer.
se kvalitetstilsynsskemaet her.

Den samlede Dagpleje, dvs. ledelse, daglige ledere og dagplejere har tilsyn fra Center for Dagtilbud og skole (CDS) en gang årligt. Dette tilsyn kontrolerer at regler og retningslinjer samt pædagogiske tiltag bliver overholdt og udført i overensstemmelse med de intentioner Næstved Kommune ønsker i praksis. Derudover giver tilsynet anvisninger til det videre arbejde. Se CDS's tilsynrapport 2015  klik her. Se CDS's tilsynsrapport 2018 klik her.

 

Dagplejen har modtaget feedback på tilsynsrapporten fra CDS i Juni 2019. Se referat af feedback Klik her