Holsted Nastaran Læreplan

HOLSTEDGRUPPEN   FORSIDE   HVERDAGEN   KOST   LÆREPLAN

 

Læreplan

Jeg udarbejder 4 læreplaner om året med forskellige Tema-områder

- krop og bevægelse
- Kulturelle udtryksformer
- Natur og naturfænomener
- Det sproglige

I alle læreplaner jeg har fokus på.
Barnets sociale udvikling og
Barnets indre personlige udvikling

Det er muligt at se den læreplan, jeg er i gang med i nem barn

Eksempel på læreplan

Sprog:
Jeg vil bruge kuffert med forskellige dyr og billeder i, samt bøger i udviklingen af barnets sproglige kompetence, vi taler om det, vi ser på billederne og synger sange. Barnet vil opleve at blive set og hørt samt at være en del af et fællesskab med de andre børn.