Kompetencehjul

Kære Forældre

I Næstved kommune anvendes kompetencehjulet, som et pædagogisk værktøj. Derudover er der stillet krav til, at kompetencehjulet anvendes til brobygning imellem Næstved kommunes tilbud, samt som en tilægsbeskrivelse ved visitationer.

Det har vist sig som et værdifuldt værktøj, som højner fagligheden på en række punkter, og samtidig har det udfaset tidligere tidstunge beskrivelser. Det siger sig selv, at avanceret pædagogisk teknologi tager noget tid at implementere, og derfor har Dagplejen lavet en række kurser for medarbejderne, hvor alle har gennemført et etdags kursus i 2014 og et opdateringskursus i 2015. Så derved er kompetencehjulet fuldt implementeret i Dagplejen og anvendes i det daglige arbejde.

Kompetencehjulet er udviklet af firmaet legetek, og er et it baseret redskab. Det kan afdække børnenes kompetencer, og derved kan man indrette pædagogikken, så den passer bedst muligt til at skabe en udvikling for det enkelte barn og i den børnegruppe, man arbejder med.

 

Læs mere om kompetencehjulet på Legeteks hjemmeside på dette link: Legetek