Introduktion til dagplejen

Introduktion til dagplejen
i Næstved Kommune

 


Dagplejen er et af Næstved Kommunes dagpasningstilbud til småbørnsfamilierne. Det er et tilbud om at få passet børn i et trygt hjemligt miljø, med en fast voksen omkring barnet. Dagligdagen tager udgangspunkt i dannelsen af barnet, hvor det primære indhold er leg og læring. Et dagplejehjem er et ”hjem”. Herved adskiller vi os fra andre institutionsformer, hvor ”hjem” ikke indgår som en naturlig del af pædagogikken.

Den foræring der ligger i at kunne udnytte hjemmets fysiske indretning, og de opgaver der er i et hjem, bruger dagplejerne i det pædagogiske arbejde. Dagplejerne skaber tryghed, som fremmer børnenes personlige udvikling, selvstændighed, kreativitet og sociale forståelser.

Indhold
       
1 Dagplejens organisation: 9 Hvad medbringer du?
2 Dagplejerens arbejde: 10 Hvad sker der når der opstår sygdom?
3 Dagplejekonsulenternes arbejde: 11 Når din dagplejer holder ferie:
4 Forældresamarbejdet: 12 Dagplejen i stadig udvikling!
5 Nembørn: 13 Dagplejekontorets åbningstider:
6 Kosten: 14 Gæstehuse:
7 Hvis uheldet er ude: 15 Pladsanvisning
8 Praktiske hjælpemidler i dagplejehjemmet:  
1 Dagplejens organisation:


Dagplejen er opdelt i 2 distrikter (nord/øst og syd/vest). Distrikterne indeholder 17 legestuegrupper og 2 gæstehuse som er placeret i distrikt nord og vest. Den overordnede koordination foregår på Dagplejekontoret, hvor der er tilknyttet dagplejekonsulenter, administrative medarbejdere og ledelsen.
I samarbejde med forældrene er Dagplejens Kerneopgave,

  • at skabe lærings- og udviklingsmiljø for 0-2 årige i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse og omsorg
  • at støtte og motivere børnene med udgangspunkt i deres kompetencer, så de har mulighed for at udvikle sig til velfungerende, nysgerrige og glade børn med deltagelsesmuligheder i fællesskaber.

Der er ca. 667 børn i alderen 0-2 år i Dagplejen hos ca. 185 dagplejere. Hver dagplejer har 4 børn i fast dagpleje. Børnene er indmeldt med en pasningstid på 43 eller 48 timer om ugen indenfor tidsrummet 06:30-17:15. Endvidere  er der 40 stk. 32 timers pladser. Grupperne har fortrinsvis faste åbningstider.

Priser kan oplyses på dagplejekontoret, eller pladsanvisningen. (Se evt. Info. Fra dagplejekontoret)

Ændring af tiden fra 48 til 43 timer eller 32 timer kan ske med 1 måneds varsel til den 1. eller d. 16. i måneden, ved henvendelse til Dagplejekontoret. Fra 32, 43 til 48 timer kan kun ske fra enten den 1. eller 16. i måneden.

Princip om deltidsplads i Dagplejen (32 t eller 43 t)

Formål:
Formålet for aftalen er at gøre det tydeligt og klart hvilke muligheder man som forældre har, når man vælger at have en deltidsplads i Dagplejen (d.v.s. 43 eller 32 timer).
For at få sit barn indmeldt på 32 timer, skal det opskrives på en særlig venteliste, da Næstved Kommunes Dagpleje kun råder over 40 pladser med 32 timer.

Procedure:
Forældrene indgår en aftale med dagplejer, om daglig møde- og afhentningstid. Aftalen indgås for hele indmeldeslesperioden. Ændringer i aftalen, såfremt det gælder op i tid til fuld tid på 48 timer, kan ske fra dag til dag. Såfremt det er fra 48 timer til 43 timer må det  ske med gældende varsel på 1 måned til den 1. eller 15. i en måned.
Deltidspladser opdeles i en fremmødetid, som ligger indenfor den ugentlige ”åbningstid”, således at fremmødetiden maksimalt kan udgøre henholdsvis 32 timer eller 43 timer om ugen.
Der kan IKKE overføres uforbrugte timer fra den ene uge til den næste.

Det er besluttet, at overskridelse af aftalen vil medfører indmeldelse på fuld tid. Det er forældrenes ansvar at sikre at aftalen overholdes, idet det ellers vil medføre, at barnet indmeldes på fuld tid. 

Når du indgår en aftale, så betyder det at du skal betragte aftalens tider som om, at dagplejeren ”kun” har åbent i dette tidsrum. Det betyder, at du først må komme med dit barn fra det tidspunkt aftalen starter og at dit barn skal være hentet og forladt dagplejeren til det tidspunkt der er aftalt.

Hvis du har spørgsmål eller på anden måde er usikker på, hvordan vilkårene er, så skal du kontakte dagplejeren eller dagplejekonsulenten.
Top
2 Dagplejerens arbejde:

Dagplejeren og hjemmet er godkendt af kommunen. Godkendelse sker ved besøg i hjemmet af 2 dagplejekonsulenter, hvor man har en grundig samtale og vurdering af personen, familien og hjemmet. Ved ansættelsen kommer den ny dagplejer i praktik hos flere af kollegaerne i gruppen og en formiddag på dagplejekontoret. Du kan læse den enkelte dagplejers servicedeklaration på Dagplejens hjemmeside, klik ind på den grupperne.

Overordnede krav og forventninger til dagplejeren

Som dagplejer har man et stort ansvar for at børnene får mulighed for at udvikle sig til glade og harmoniske mennesker.

I samarbejde med forældrene er Dagplejens Kerneopgave:

At skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-2 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse og omsorg

At støtte og motivere børnene med udgangspunkt i deres kompetencer, der fremmer deres trivsel,så de har mulighed for at udvikle sig til velfungerende, nysgerrige og glade børn md deltagelsesmuligheder i fællesskaber.

Alt i alt sørge for at dit barn får en kvalitetsfyldt hverdag. For at dit barn skal lære de andre dagplejere at kende, deltager de i legestuer og udflugter. Alt dette sker i bredt samarbejde med forældre, kolleger og dagplejekonsulenter. For at børnene kan få glæde af disse tilbud, kan det være en god ide, at du afleverer dit barn senest kl. 09:00, hvis andet ikke er aftalt.

Yderligere information om dagpleje kan ses på www.en-god-start.dk og www.dagplejen.dk
Top
3 Dagplejekonsulentens arbejde:

Dagplejekonsulenterne er uddannede pædagoger, som har efteruddannelse og en række kurser bag sig. De har det overordnede pædagogiske ansvar med dagplejerne samt en række koordinerende opgaver. De indmelder børn og fører tilsyn med dagplejerne. De inspirerer og superviserer dem i deres daglige arbejde med børn, forældre og kolleger. De samarbejder desuden med sundhedsplejersker, sagsbehandlere, talepædagoger, ergoterapeuter, psykologer og specialvejledere om børn med særlige behov.

Har du som forældre et problem eller ønsker om dit barns pasning, er du altid velkommen til at kontakte din dagplejekonsulent.
Top
4 Forældresamarbejdet:

Når du afleverer dit barn til dagplejeren, har du nogle forventninger om dit barns pasning. Forventningerne kan der ikke gættes om, hvis du ikke siger dem højt. Derfor vil du måske opleve dagplejeren spørge dig om, hvordan dit barn har sovet, spist osv., alt sammen oplysninger der er vigtige for dit barns pasning.

Barnet skal opfatte sine omgivelser som trygge og venlige. Hvis der skulle blive uoverensstemmelser, er det vigtigt at tale om dem med dagplejeren og/eller dagplejekonsulenter.

Dagplejeren må forlade sit hjem fra kl. 9.00, så hvis du er forsinket, eller barnet bare møder senere, bedes du venligst kontakte dagplejeren, hvis andet ikke er aftalt.

Enhver telefonisk kontakt og SMS til dagplejeren skal kun foregå indenfor dennes åbningstid.

Det er et fælles ansvar at skabe en god dag for dit barn.
Top
5 Nembørn:

Ved indmeldelsen får I adgang til Nembørn, som vil fungere som en slags  ”Barnets galleri/oplysningskilde”, som opbevares på Nembørn til udmeldelse fra Næstved Kommunes dagpasning. Dvs. billeder mv. vil kunne downloades derfra.  Dagplejerne vil løbende tage billeder som illustrerer, hvad dit barn er glad for og særlig god til.

Top
6 Kosten:

Hos dagplejeren får dit barn varierende kost i den tid, barnet opholder sig i dagplejehjemmet. Vi følger sundhedsplejerskernes kostvejledning i det 1. leveår. Når spædbarnet har alderen til det, tilbydes det den samme kost som de øvrige børn. Hvis dit barn skal have diætkost eller spædbørnskost, må I selv medbringe dette. Det aftales med dagplejeren. Forældrebestyrelsen har besluttet at alle dagplejere serverer ØKO basis varer fra 1/1-2019.
Dagplejen har en kostpolitik som dagplejeren følger.

 


Top
7 Hvis uheldet er ude?

Kommunen har ikke tegnet en børneulykkeforsikring for dit barn i det tidsrum, barnet er i dagpleje. Derfor anbefales at du selv sørger for at tegne en børneulykkesforsikring. Hvis et af de sjældne uheld skulle ske, søger dagplejeren for, at barnet kommer under behandling. I mellemtiden kan de tilbageværende børn blive passet af en anden myndig person. Du og Dagplejekontoret vil naturligvis altid hurtigst muligt blive underrettet om uheldet.
Top
8 Praktiske hjælpemidler i dagplejehjemmet?

Dagplejekontoret stiller legetøj, beskæftigelsesmaterialer, høje stole, en tvillingevogn o. lign. til rådighed i dagplejehjemmet.
Top
9 Hvad medbringer du?

Sover dit barn ude, skal du medbringe barnevogn. Du skal medbringe engangsvaskeklude, håndklæde, dyne og sengetøj, skiftetøj, regntøj og gummistøvler og bleer. Aftal selv med dagplejeren, hvad dit barn har brug for.
Top
10 Når der opstår sygdom?

Sygdom kan ikke undgås og dit barn vil også blive sygt. For at undgå for megen smittespredning og problemer med pasningen, beder vi dig tage hensyn til dit eget og andre børn i dagplejen ved at holde dit barn hjemme, når det er sygt. Vi modtager ikke syge børn. Hvis dit barn bliver syg i løbet af dagen, vil du blive kontaktet, så du kan hente det. Som hovedregel betragter vi dit barn som syg, hvis almentilstanden er dårlig eller barnet har feber og ikke kan deltage i planlagte aktiviteter såvel ude som inde. Der foretages ikke febermålinger i dagplejen, medmindre dit barn har tendens til feberkrampe.

Dagplejen arbejder efter Sundhedsstyrelsens bestemmelser – ”Smitsomme sygdomme hos børn”. Denne bog forefindes hos alle dagplejere.

Bliver dagplejeren syg, kontaktes du af den ”ansvarlige morgentelefonvagt”, om morgenen mellem kl. 6.00-7.00. Vi vil kontakte dig 2 gange og hvis der er telefonsvarer slået til, eller mobiltelefon så husk at aflytte den om morgenen inden I tager af sted til dagplejen, så I undgår at køre forgæves.

Du vil blive anvist en plads primært hos en dagplejer i området eller i et gæstehus i nord – vest- området.
Top
11 Når din dagplejer holder ferie

Dagplejen holder ferielukket de 3 dage før påske, dagen efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag, 3 ugers sommerferie samt mellem jul og nytår (se lukkedagene og tilmeldingsfristerne under "Lukkedage"

Næstved Byråd besluttede ved budgetgodkendelsen  2015, at alle SFO’er, daginstitutioner, samt Dagplejen har lukket i 3 uger i sommerferien.

I de periode bliver der tilbudt pasning ift. til tilmeldte børn

Det vil sige, at Dagplejen holder åbent hos udvalgte dagplejere i distrikterne nord, syd, øst, vest ift. de tilmeldinger der er indkommet rettidigt.

Såfremt I skal arbejde og har behov for pasning til Jeres barn i de pågældende perioder, skal I kontakte dagplejekontoret på

tlf. 55 88 70 70 inden den angivne tilmeldingsfristDagene i forbindelse med jul og nytår, fredagen efter Kr. Himmelfartsdag og de 3 dage før påske, ved vi erfaringsmæssigt, at mange holder fri, derfor er der kun få centralt beliggende dagplejehjem ferieåbne.

Grundlovsdag er en lukkedag, men der tilbydes ikke feriepasning.

Gæstehusene vil ligeledes være lukket.

Dagplejekontoret skal informeres, hvis der er behov for pasning de pågældende lukkedage.

Link til Dagplejens folder om gæstepleje

Top
12 Dagplejen i stadig udvikling!

Dagplejen er en selvstændig institutionsform på lige fod med de øvrige daginstitutioner.

I dag stilles der stigende pædagogiske krav til dagplejerne. For at leve op til disse sørger vi for fortsat at udvikle dagplejen, så vi er i overensstemmelse med forældrenes behov og ønsker.

Det gøres via kurser, møder m.m. for dagplejere og dagplejekonsulenter. Der kan nævnes kurser i personlig udvikling, psykologi, pædagogik, læreplaner og forældresamarbejde.

I forældrebestyrelsen søges det overordnede samarbejde med forældrene udviklet, så forældrenes indflydelse i dagplejen sikres bedst muligt.

Undersøgelser viser, at forældrene er glade for det tilbud dagplejen står for, ”det lille og nære miljø med én voksen”. Det håber vi naturligvis også du bliver.
Top
13 Dagplejekontorets åbningstider

Telefon og email

Mandag - Tirsdag   08:00 - 15:45
Onsdag   08:00 - 15:30
Torsdag   08:00 - 17:00
Fredag   08:00 - 13:00

 
 

Top
14 Gæstehuse:


Blomsterhuset Herlufmagle
Gæstehuset Næstved (Kort)

Top
15 Pladsanvisning

Link til:
Pladsanvisningen Næstved Kommune
Børne- og kulturforvaltningen, Daginstitutionsafdelingen

Top