Kvalitetssikring og Tilsyn

Kvalitetsikring og Tilsyn

Alle dagplejere i Næstved kommune modtager regelmæssige tilsyn. Tilsynet har til formål, at udvikle både faglige, strukturelle og menneskelige kvalifikationer hos dagplejerne, således at de kan yde deres bedste ift. børnene. Tilsynet har yderligere til opgave at kontrollere at alle regler og retningslinjer der er indeholdt i arbejdet med dagpasning bliver overholdt.

 

Dagplejen har organiseret tilsynet i to retninger. De daglige tilsyn, hvor hver dagplejer modtager minimum seks tilsyn årligt, som har til formål at udvikle den daglige praksis. Derudover er der minimum et kvalitetstilsyn årligt. Det er en kvalitetssikring, der gennemgår de fysiske og det faglige indhold, hos den enkelte dagplejer -
se kvalitetstilsynsskemaet her.

Den samlede Dagpleje, dvs. ledelse, daglige ledere og dagplejere har tilsyn fra Center for Dagtilbud og skole (CDS) en gang årligt. Dette tilsynkontrolerer at regler og retningslinjer samt pædagogiske tiltag bliver overholdt og udført i overensstemmelse med de intentioner Næstved Kommune ønsker i praksis. Derudover giver tilsynet anvisninger til det videre arbejde. Se CDS's tilsynrapport klik her

Seneste artikler